Kolumny

Kolumny to jeden z najbardziej rozpoznawanych elementów architektury. Zależnie od stylu i epoki różniły się one kształtem i proporcjami. Dziś w dobie ponownego zainteresowania sztukaterią gipsową również kolumny są chętnie przy aranżacjach różnego typu wnętrz.